วีระพล มุสิกะสาร วีระพล มุสิกะสาร Author เกษตรธรรมชาติ
Title: อบรมเศรษฐกิจพอเพียง
Author: วีระพล มุสิกะสาร
Rating 5 of 5 Des:
วันที่ 2 ธันวาคม 2559    กศน.อำเภอเสนางคนิคม  นำโดย นายเสรี ทิพจรุณ ผอ.กศน.อำเภอเสนางคนิคม  พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอเสนางคนิคม  จัด โครงกา...
วันที่ 2 ธันวาคม 2559   กศน.อำเภอเสนางคนิคม  นำโดยนายเสรี ทิพจรุณ ผอ.กศน.อำเภอเสนางคนิคม  พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอเสนางคนิคม  จัดโครงการทำความดีถวายพ่อหลวง การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ณ แหล่งเรียนรู้บ้านภูไท วิสาหกิจชุมชน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านนาสะอาด หมู่ 7 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ


ผู้บันทึก

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top