Unknown Unknown Author
Title: กีฬาภายใน
Author: Unknown
Rating 5 of 5 Des:
โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนทุกปี - เพื่อให้เด็กมีร่างกายที่แข็งแรง มีความรักสามัคคี รู้แพ้รู...
กีฬาภายใน
กีฬาภายใน

โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนทุกปี - เพื่อให้เด็กมีร่างกายที่แข็งแรง มีความรักสามัคคี รู้แพ้รู...

อ่านเพิ่มเติม »

Unknown Unknown Author
Title: อบรมเชิงปฏิบัติการ
Author: Unknown
Rating 5 of 5 Des:
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ

อ่านเพิ่มเติม »
พลอย อุทิตสาร พลอย อุทิตสาร Author
Title:
Author: พลอย อุทิตสาร
Rating 5 of 5 Des:
๒๗ ก.ย.๖๐/๐๙.๐๐ น. : นางสุวราอรร์ สัจธรรม ผอ.กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวหทัยรัตน์ ศิริแก้ว ครูอาสาสมัคร กศน.พ...

๒๗ ก.ย.๖๐/๐๙.๐๐ น. : นางสุวราอรร์ สัจธรรม ผอ.กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวหทัยรัตน์ ศิริแก้ว ครูอาสาสมัคร กศน.พ...

อ่านเพิ่มเติม »

วาสนา โมริพันธ์ วาสนา  โมริพันธ์ Author
Title: รับรางวัลโครงงานภาษาอังกฤษ
Author: วาสนา โมริพันธ์
Rating 5 of 5 Des:
  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ   เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานภาษาอังกฤษ  ในการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งท...
รับรางวัลโครงงานภาษาอังกฤษ
รับรางวัลโครงงานภาษาอังกฤษ

  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ   เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานภาษาอังกฤษ  ในการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งท...

อ่านเพิ่มเติม »

Unknown Unknown Author
Title: เปิดรับสมัครนักเรียน เรียนพิเศษช่วงปิดเทอม
Author: Unknown
Rating 5 of 5 Des:
โรงเรียนอุบาลนพเก้า เปิดรับเด็กนักเรียนที่สนใจจะเรียนเพิ่มเติมช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่2-30 ตุลาคม 2560 ค่าเรียน 1500 บาท รวมค่าอาหารกลา...
เปิดรับสมัครนักเรียน เรียนพิเศษช่วงปิดเทอม
เปิดรับสมัครนักเรียน เรียนพิเศษช่วงปิดเทอม

โรงเรียนอุบาลนพเก้า เปิดรับเด็กนักเรียนที่สนใจจะเรียนเพิ่มเติมช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่2-30 ตุลาคม 2560 ค่าเรียน 1500 บาท รวมค่าอาหารกลา...

อ่านเพิ่มเติม »

yanintorn yanintorn Author นางสาวญาณินทร จันทร์แก้ว ปัจจุบัน ทำงานอยูโรงเรียนขวัญฤทัยศึกษา จบปริญญา โท ปัจจุบันตำแหน่ง ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
Title: ประกาศรับสมัครนักเรียนภาคเรียนที่ 2/60
Author: yanintorn
Rating 5 of 5 Des:
ประกาศรับสมัครนักเรียนภาคเรียนที่ 2/60
ประกาศรับสมัครนักเรียนภาคเรียนที่ 2/60

อ่านเพิ่มเติม »
หทัยรัตน์ ศิริแก้ว หทัยรัตน์ ศิริแก้ว Author "พ่อให้สู้ แม่ให้อดทน"
Title:
Author: หทัยรัตน์ ศิริแก้ว
Rating 5 of 5 Des:
27 ก.ย.60/ที่ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ  กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ       สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ โดย กศน.อำเภอเมื...

27 ก.ย.60/ที่ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ  กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ       สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ โดย กศน.อำเภอเมื...

อ่านเพิ่มเติม »

pilawan pilawan Author ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชานุมาน
Title: สรุปผลการดำเนินงาน กศน. อำเภอชานุมาน ประจำปีงบประมาณ 2560
Author: pilawan
Rating 5 of 5 Des:
สรุปผลการดำเนินงาน กศน. อำเภอชานุมาน ประจำปีงบประมาณ 2560  ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2560 สำนักงาน กศน. จังหวัดอำนาจเจริญ ณ โรงแรมบ้านสว...
สรุปผลการดำเนินงาน กศน. อำเภอชานุมาน ประจำปีงบประมาณ 2560
สรุปผลการดำเนินงาน กศน. อำเภอชานุมาน ประจำปีงบประมาณ 2560

สรุปผลการดำเนินงาน กศน. อำเภอชานุมาน ประจำปีงบประมาณ 2560  ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2560 สำนักงาน กศน. จังหวัดอำนาจเจริญ ณ โรงแรมบ้านสว...

อ่านเพิ่มเติม »

Unknown Unknown Author
Title: สิ่งประดิษฐ์รีไซเคิล
Author: Unknown
Rating 5 of 5 Des:
โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการามได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑การประกวดสิ่งประดิษฐ์ รีไซเคิล (แจกันดอกไม้) ในโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรี...
สิ่งประดิษฐ์รีไซเคิล
สิ่งประดิษฐ์รีไซเคิล

โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการามได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑การประกวดสิ่งประดิษฐ์ รีไซเคิล (แจกันดอกไม้) ในโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรี...

อ่านเพิ่มเติม »

ลำไพ จำปาหอม ลำไพ   จำปาหอม Author
Title: โรงเรียนธันยธร์พิทยา 2 อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
Author: ลำไพ จำปาหอม
Rating 5 of 5 Des:
โรงเรียนธันยธร์พิทยา 2 อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ       "   นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  ลานธรรม   ลานวิถีไทย "   ...
โรงเรียนธันยธร์พิทยา 2 อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ
โรงเรียนธันยธร์พิทยา 2 อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

โรงเรียนธันยธร์พิทยา 2 อำเภอปทุมราชวงศา  จังหวัดอำนาจเจริญ       "   นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  ลานธรรม   ลานวิถีไทย "   ...

อ่านเพิ่มเติม »

ไพลิน ทองทิพย์ ไพลิน  ทองทิพย์ Author
Title: วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ
Author: ไพลิน ทองทิพย์
Rating 5 of 5 Des:
วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ

อ่านเพิ่มเติม »

นางสาวศิวิไล หาญชัย นางสาวศิวิไล   หาญชัย Author
Title: ร่วมต้อนรับขบวนจักรยานเสือป่า หัวหน้าส่วนราชการอำเภอพนา
Author: นางสาวศิวิไล หาญชัย
Rating 5 of 5 Des:
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม  ได้ร่วมต้อนรับขบวนจักรยานเสือป่าจากหัวหน้าส่วนราชการในเขตอำเภอพนา โครงการพัฒนาคุณภา...
ร่วมต้อนรับขบวนจักรยานเสือป่า หัวหน้าส่วนราชการอำเภอพนา
ร่วมต้อนรับขบวนจักรยานเสือป่า หัวหน้าส่วนราชการอำเภอพนา

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม  ได้ร่วมต้อนรับขบวนจักรยานเสือป่าจากหัวหน้าส่วนราชการในเขตอำเภอพนา โครงการพัฒนาคุณภา...

อ่านเพิ่มเติม »

วิภารัตน์ ธนู วิภารัตน์  ธนู Author
Title: กศน.อำเภอหัวตะพาน เข้าร่วมโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
Author: วิภารัตน์ ธนู
Rating 5 of 5 Des:
เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2560 กศน.อำเภอหัวตะพาน นำโดย นายรังสิทธิ์  ประการแก้ว ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหัวตะพาน พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอห...
กศน.อำเภอหัวตะพาน เข้าร่วมโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
กศน.อำเภอหัวตะพาน เข้าร่วมโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2560 กศน.อำเภอหัวตะพาน นำโดย นายรังสิทธิ์  ประการแก้ว ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหัวตะพาน พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอห...

อ่านเพิ่มเติม »

วีระเดช มุทาพร วีระเดช   มุทาพร Author
Title: วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ
Author: วีระเดช มุทาพร
Rating 5 of 5 Des:
งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ...
วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ

งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ...

อ่านเพิ่มเติม »

Unknown Unknown Author
Title: อบรมเชิงปฎิบัติการ
Author: Unknown
Rating 5 of 5 Des:
อบรมเชิงปฎิบัติการ
อบรมเชิงปฎิบัติการ
อบรมเชิงปฎิบัติการ

อบรมเชิงปฎิบัติการ

อ่านเพิ่มเติม »

yanintorn yanintorn Author นางสาวญาณินทร จันทร์แก้ว ปัจจุบัน ทำงานอยูโรงเรียนขวัญฤทัยศึกษา จบปริญญา โท ปัจจุบันตำแหน่ง ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
Title: ประชาสัมพันธ์ การเปิด - ปิดโรงเรียน
Author: yanintorn
Rating 5 of 5 Des:
โรงเรียนขวัญฤทัยศึกษา ประกาศเปิด -ปิด ภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่  6 ตุลาคม 2560 และจะเปิด ภาคเรียนที่ 2/2560 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 
ประชาสัมพันธ์ การเปิด - ปิดโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์ การเปิด - ปิดโรงเรียน

โรงเรียนขวัญฤทัยศึกษา ประกาศเปิด -ปิด ภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่  6 ตุลาคม 2560 และจะเปิด ภาคเรียนที่ 2/2560 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 

อ่านเพิ่มเติม »

นายดำรงพล นวนชื่น นายดำรงพล  นวนชื่น Author
Title: ศึกษาดูงานโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
Author: นายดำรงพล นวนชื่น
Rating 5 of 5 Des:
งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน วิทยาลัยอาชีวอุดรธานี ในวันที่ 1 กันยายน 2560  ...
ศึกษาดูงานโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
ศึกษาดูงานโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร

งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน วิทยาลัยอาชีวอุดรธานี ในวันที่ 1 กันยายน 2560  ...

อ่านเพิ่มเติม »

Unknown Unknown Author
Title: การทดสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
Author: Unknown
Rating 5 of 5 Des:
วันที่ 17 กันยายน 2560 นางสาวประดินันท์   สดีวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ นิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนศรีเจริญศึกษ...
การทดสอบปลายภาคเรียน  ประจำภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2560
การทดสอบปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 17 กันยายน 2560 นางสาวประดินันท์   สดีวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ นิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนศรีเจริญศึกษ...

อ่านเพิ่มเติม »
 
 
 
Top