พลอย อุทิตสาร พลอย อุทิตสาร Author
Title:
Author: พลอย อุทิตสาร
Rating 5 of 5 Des:
๒๗ ก.ย.๖๐/๐๙.๐๐ น. : นางสุวราอรร์ สัจธรรม ผอ.กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวหทัยรัตน์ ศิริแก้ว ครูอาสาสมัคร กศน.พ...

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ๒๗ ก.ย.๖๐/๐๙.๐๐ น. : นางสุวราอรร์ สัจธรรม ผอ.กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวหทัยรัตน์ ศิริแก้ว ครูอาสาสมัคร กศน.พร้อมด้วย นางสาวพลอย อุทิตสาร ครูศูนย์การเรียนชุมชน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ พัฒนาเครือข่ายการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งหาแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานทางการศึกษา ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายจากหน่วยงานในสังกัด กศจ., ร.ร.เอกชน, อาชีวศึกษา, กศน.และการศึกษาพิเศษ จำนวนทั้งสิ้น ๗๔ คน โดยมี นายเสรี ตุ้มอ่อน รองศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ รักษาราชการแทน ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีเปิดฯ


ผู้บันทึก

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top