หทัยรัตน์ ศิริแก้ว หทัยรัตน์ ศิริแก้ว Author "พ่อให้สู้ แม่ให้อดทน"
Title:
Author: หทัยรัตน์ ศิริแก้ว
Rating 5 of 5 Des:
27 ก.ย.60/ที่ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ  กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ       สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ โดย กศน.อำเภอเมื...ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน


27 ก.ย.60/ที่ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ  กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
      สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ โดย กศน.อำเภอเมืองอำนาจ ดำเนินการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ Non - formal Education Examination (NEE) ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งในวันนี้ เป็นการสอบของนักศึกษาระดับ ม.ต้น จำนวน 16 คน โดยเริ่มสอบตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
      ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กศน.อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ตั้งอยู่ที่อาคารด้านหลังตึกห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินการทดสอบครั้งนี้เป็นครั้งแรก โดยเร่ิมตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย. - 17 ต.ค.60 เป็นสถานที่ทำการทดสอบของนักศึกษาที่ขาดการสอบระดับชาติ E-Exam ในระบบปกติ ทั้ง 3 ระดับ จาก กศน.อำเภอทั้ง 7 แห่งในจังหวัดอำนาจเจริญ 

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืนในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่งไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ผู้บันทึก

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top