นางสาวศิวิไล หาญชัย นางสาวศิวิไล   หาญชัย Author
Title: ร่วมต้อนรับขบวนจักรยานเสือป่า หัวหน้าส่วนราชการอำเภอพนา
Author: นางสาวศิวิไล หาญชัย
Rating 5 of 5 Des:
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม  ได้ร่วมต้อนรับขบวนจักรยานเสือป่าจากหัวหน้าส่วนราชการในเขตอำเภอพนา โครงการพัฒนาคุณภา...
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม  ได้ร่วมต้อนรับขบวนจักรยานเสือป่าจากหัวหน้าส่วนราชการในเขตอำเภอพนา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ จัดโดยสาธารณสุขอำเภอพนา  นำทีมโดยท่านนายอำเภอพนา นายปรัชญา  พิมพ์พาแป้น  โดยขบวนจักรยานได้แวะเข้ามานมัสการพระทองสัมฤทธิ์ ที่เป็นพระพุทธรูปประจำวัดไชยาติการามซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านโพนเมืองมีอายุมากว่าสองร้อยปี  ในวันที่  ๒๖  กันยยายน  ๒๕๖๐
ถ่านรูปร่วมกันหน้าโบสถ์
จัดขบวนต้อนรับ


รอขึ้นนมัสการพระทองสัมฤทธิ์

รอนนานแล้วค่ะ...

ผู้บันทึก

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top