นายดำรงพล นวนชื่น นายดำรงพล  นวนชื่น Author
Title: ศึกษาดูงานโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
Author: นายดำรงพล นวนชื่น
Rating 5 of 5 Des:
งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน วิทยาลัยอาชีวอุดรธานี ในวันที่ 1 กันยายน 2560  ...
งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน วิทยาลัยอาชีวอุดรธานี ในวันที่ 1 กันยายน 2560 
ผู้บันทึก

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top