ว่าที่ร้อยตรีสิปปกรณ์ พิมพรัตน์ ว่าที่ร้อยตรีสิปปกรณ์  พิมพรัตน์ Author
Title: โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนกิจกรรม Village E-commerce
Author: ว่าที่ร้อยตรีสิปปกรณ์ พิมพรัตน์
Rating 5 of 5 Des:
             ระหว่างวันที่  4 – 7  กันยายน  2560  กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ได้คัดเลือกครูผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชน อำเภอปทุมราชวงศา จำนวน  3  ...

             ระหว่างวันที่  4 – 7  กันยายน  2560  กศน.อำเภอปทุมราชวงศา ได้คัดเลือกครูผู้ดูแลศูนย์ดิจิทัลชุมชน อำเภอปทุมราชวงศา จำนวน  3  ท่าน เข้าร่วมอบรมโครงกิจกรรมอบรมวิทยากร  E - Commerce  ชุมชน  โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน  กิจกรรม : Village  E – Commerce  (ศึกษาและพัฒนา  Village  E - Commerce)  เพื่อนำมาขยายผลให้ผู้ประกอบการในชุมชนขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากหน่วยงานและภาครัฐต่างๆ จำนวน  109 คน  ณ โรงแรมสีมาธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา
      

ผู้บันทึก

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top