ชนิดา แก้วโท ชนิดา  แก้วโท Author
Title: ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศน.ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
Author: ชนิดา แก้วโท
Rating 5 of 5 Des:
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปทุมราชวงศา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2560 ถ...
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปทุมราชวงศา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560 ณ กศน.อำเภอปทุมราชวงศา/ห้องสมุดประชาชนอำเภอปทุมราชวงศา และ กศน.ตำบลทั้ง 7 แห่ง ดังนี้ กศน.คำบลนาหว้า/กศน.ตำบลคำโพน/กศน.ตำบลห้วย/กศน.ตำบลลืิอ/กศน.ตำบลโนนงาม/กศน.ตำบลหนองข่า/กศน.ตำบลนาป่าแซง

ผู้บันทึก

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top