วัทธิกร เดชชัชพงศ์ วัทธิกร  เดชชัชพงศ์ Author
Title: " สภากาแฟ Morning Talk อำนาจเจริญ กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ "
Author: วัทธิกร เดชชัชพงศ์
Rating 5 of 5 Des:
 " รู้อะไร...ไม่สู้รู้จักกัน " สภากาแฟ Morning  Talk อำนาจเจริญ  กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ โดย นางสาวประดินันท์   สดีวงศ์ ผู้อำนวยการ ...
 " รู้อะไร...ไม่สู้รู้จักกัน " สภากาแฟ Morning  Talk อำนาจเจริญ  กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ โดย นางสาวประดินันท์   สดีวงศ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางเรณู  สังข์ขาว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมงานสภากาแฟ จังหวัดอำนาจเจริญ ณ บ้านพักเด็ก และครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้บันทึก

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top