Unknown Unknown Author
Title:
Author: Unknown
Rating 5 of 5 Des:
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้กำหนดจัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก  ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  โดยจุดเริ่มต้นที่บริ...
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๔ จังหวัดอำนาจเจริญ ได้กำหนดจัดกิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก  ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  โดยจุดเริ่มต้นที่บริเวณลานวัดพระมงคลมิ่งเมือง เพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนและผู้ปกครองในชุมชนได้เล็งเห็นถึงโทษและภัยของบุหรี่ผู้บันทึก

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top